Ważne informacje - regulamin

1. REZERWACJA APARTAMENTÓW W OFERCIE BEZZWROTNEJ*- ( NISKA CENA - RABAT 10 % - BEZ MOŻLIWOŚCI ZWROTU ):

1. Rezerwacji można dokonać tylko przez internet :

A) na stronie  www.bog-mar.pl  poprzez wypełnienie i wysłanie karty zgłoszeniowej w formie elektronicznej. Po sprawdzeniu dostępności rezerwowanego apartamentu, w ciągu maksymalnie 24 godzin otrzymacie Państwo odpowiedź w formie elektronicznej w której będą podane wszystkie informacje dotyczące ceny, opłat dodatkowych, warunków rezerwacji itp.

B) Rezerwacji można dokonać także on-line ze strony  www.booking.com  ( przez Booking Button - płatność kartą kredytową ).

2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16.00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu. W dniu przyjazdu Gości przyjmujemy w godzinach 16.00-22.00.

3. Przy rezerwacji dokonanej ze strony www.booking.com obowiązuje regulamin firmy Booking.com.

2. FORMA, WARUNKI PŁATNOŚCI, OPŁATY DODATKOWE I INNE INFORMACJE:

1. Obowiązkowe opłaty dodatkowe płatne w dniu przyjazdu - do pobytu doliczamy : opłatę uzdrowiskową, opłatę za obsługę, oraz opłatę za sprzątanie końcowe. Wysokość obowiązkowych opłat jakie doliczamy dla danego apartamentu jest zawsze podawana przed dokonaniem rezerwacji jak i w trakcie dokonywania rezerwacji. ( Zachęcamy do rezerwacji apartamentów na dłuższe terminy - im dłuższy pobyt tym bardziej atrakcyjna cenowo oferta ). Opłata wskazana w ofercie cenowej na stronie internetowej i w formularzu rezerwacyjnym zawiera 8% podatek od towarów i usług.

2. Płatności: za pobyt, za dodatkowe opłaty obowiązkowe ( opłatę uzdrowiskową, opłatę za sprzatanie końcowe, opłatę za obsługę ) i za wszystkie usługi dodatkowe należy dokonać najpóźniej w dniu przyjazdu:
A) gotówką 
B) kartą kredytową 
C) przelewem bankowym 

3. Na życzenie wystawiamy faktury VAT. Jeśli Gość chce otrzymać fakturę VAT- w formularzu rezerwacyjnym (w dodatkowych uwagach) prosimy podać dane firmy oraz nr NIP.

4. Bog-Mar zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji zwrotnej, będącej zabezpieczniem na poczet ewentualnych szkód powstałych z winy Gościa.

5. Przelew należy dokonać na konto :

nr rachunku dla PLN: 55 1140 2004 0000 3702 5253 6784
Posiadacz rachunku : BOG-MAR BOGUSŁAW MARCZAK ,
78-100 KOŁOBRZEG , ul.FREDRY 9

6. Firma Bog-Mar przekazuje apartamenty: posprzątane, sprawne, w pełni umeblowane i wyposażone. Prosimy w dniu przyjazdu, przy odbiorze apartamentu zglosić zauważone usterki, wady oraz uwagi dotyczące czystości w apartamencie. Po przyjęciu apartamentu przez Rezerwującego, wszelkie reklamacje dotyczące czystości, uszkodzeń, wad itp. bedą odrzucane w całości. Na osobach które przyjęły apartament spoczywa obowiązek dbania o powierzone mienie. Wszystkie zniszczenia, zabrudzenia i uszkodzenia, wynikłe z niewłaściwego użytkowania będą obciążały Rezerwującego. Podczas wyjazdu,na Rezerwującym, spoczywa obowiązek osobistego przekazania apartamentu personelowi firmy Bog-Mar.

7. Rezerwujący ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody na osobie lub mieniu,powstałe z jego winy, związane z zarezerwowanym pobytem.

8. Klient zobowiązuje się do eksploatacji apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji.

9. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 06:00  zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców.

10. W apartamencie znajduje sie komplet poduszek,kołder,pościli i ręczników (po 1 sztuce na 1 osobę ). Można także wypożyczyć szlafroki kąpielowe w  cenie 20 zł/sztuka/pobyt. Ilość poduszek, kołder, pościeli i ręczników jest odpowiednia do ilości osób przebywających w apartamencie. Bezpłatna wymiana pościeli i ręczników następuje na życzenie wynajmującego,nie częściej jednak niż raz na tydzień przy pobycie trwającym minimum 14 dni. Dodatkowa wymiana 4 kpl.pościeli i ręczników to koszt 80 zł za wymianę.

11. Apartament jest przygotowywany i sprzatąny przez Bog-Mar przed przyjazdem i po wyjeździe Gościa. Podczas pobytu Gości apartamenty nie są sprzątane przez Bog-Mar. Zakup papieru toaletowego, środków czystości itp. podczas pobytu spoczywa na wynajmującym.

12. W apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.

13. Klient jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć apartament w przypadku jego opuszczenia, zamykając okna i drzwi wejściowe na klucz oraz mieć staranną pieczę nad kluczem.

14. Nie przyjmujemy zwierząt.

15. Wszystkie apartamenty są w podobnym, wysokim standardzie, nieznacznie mogą różnić się umeblowaniem i wyposażeniem, przedstawione zdjęcia apartamentów mają charakter poglądowy.

16. W celu ustalenia ważnych dla Państwa spraw prosimy o kontakt  telefoniczny ( 602367707 ) lub mailowy ( bogmarspa@interia.pl ). Telefon do Booking.com - 22 489 20 02 ( czynny 24 godz./dobę ).

17. Bog-Mar zastrzega sobie prawo do zażądania płatności za pobyt i za wszystkie opłaty dodatkowe przy meldowaniu z góry.

18. Gość ma prawo przed zameldowaniem obejrzeć standard apartamentu i stan wyposażenia. Wszystkie uwagi i reklamacje należy zgłosić przed zameldowaniem. Gość po zameldowaniu akceptuje standard i warunki lokalowe, bez możliwości uzyskania zwrotu opłaty za pobyt gościa w apartamencie.

19. Bog-Mar zastrzega sobie możliwość zmiany cen. Gościa obowiązuje cena ustalona w momencie rezerwacji.

20. Zabrania się przestawiania mebli będących na wyposażeniu lokalu.

21.Ewentualne reklamacje nie mogą mieć wpływu na płatność w obiekcie. Reklamacje będą rozpatrywane i rozwiązywane indywidualnie, o sposobie ich załatwienia sprawy gość zostanie powiadomiony, nie później niż 30 dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji.

22. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamencie powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

23. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest palenie papierosów i używanie w apartamentach grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

24. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z apartamentu rzeczy należących do Bog-Mar.

25. Odpowiedzialność Bog-Mar z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane na przechowanie do depozytu.

26. Bog-Mar nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. 

27. Bog-Mar nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej. Gość powinien zawiadomić Bog-Mar o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

4. POTWIERDZENIE

1. Potwierdzenie zarezerwowanego terminu przez stronę bog-mar.pl jest przesyłane w ciągu maksymalnie 24 godzin na adres e-mail wskazany przez Rezerwującego w karcie zgłoszeniowej przez Bog-Mar.

5. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI BOG-MAR

1. Bog-Mar zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu realizacji usługi w sposób sumienny, uczciwy i rzetelny.

2. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Bog-Mar rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi obiektu zastępczego podobnego do obiektu pierwotnie zarezerwowanego.

3. Bog-Mar nie odpowiada za hałas spowodowany np. głośną muzyką lub innymi zdarzeniami, dobiegający z pobliskich ośrodków, hoteli jak i amfiteatru (występujący również po godz.22 00). Planując u nas pobyt, szczególnie w okresie od maja do września, należy liczyć się z w/w niedogodnościami.

4. Bog-Mar nie wynajmuje apartamentów osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

5. Aby zaoszczędzić Państwa cenny czas, w dniu zakwaterowania, firma Bog-Mar zwraca sie z prośba o to, aby każdy klient dojażdzający do Kołobrzegu, na okolo 30 kilometrów przed rogatkami miasta zadzwonił na telefon komórkowy: 602 36 77 07. Dzięki temu przed aparthotelem bedzie czekał na Państwa pracownik firmy Bog-Mar, który to wprowadzi Państwa bezpośrednio do apartamentu - prosimy nie kierować się do recepcji hotelowej, tylko zawsze wcześniej zadzwonić do Bog-Mar. Dla osób które nie znają Kołobrzegu proponujemy przyjazd na parking przed amfiteatrem (ul. Fredry i Kasprowicza). Przyjedzie po Państwa pracownik firmy Bog-Mar, wskaże drogę do aparthotelu i wprowadzi do apartamentu.

6. W przypadku problemów z połączniem na telefon komórkowy : 602 36 77 07  zapraszamy Gości do naszego biura na ulicy Fredry 9a w Kołobrzegu.

7. Bog-Mar nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Gości związane z  przerwaniem z przyczyn niezależnych od wynajmującego dostawy mediów ( prądu,wody,ciepłej wody,c.o. itp.). Bog-Mar nie ponosi odpowiedzialności za wyłączenia mediów spowodowane planowanymi lub nieplanowanymi remontami w elektrowni,ciepłowni,wodociągach itp.

 

6. WARUNKI REZERWACJI, REZYGNACJI I ANULOWANIA REZERWACJI :

1. Obowiązujące zasady anulowania rezerwacji: W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji lub w razie niepojawienia się Gościa w obiekcie Bog-Mar obciąży Gościa pełną opłatą za zarezerwowany pobyt. 

2. Obowiązujące zasady dotyczące przedpłaty : Bog-Mar ma prawo obciążyć Gościa opłatą za cały zarezerwowany pobyt w dowolnym momencie po dokonaniu rezerwacji.

3. W każdej chwili klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić Bog-Mar o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmie prawa i obowiązki wynikające z umowy.

4. W przypadku wcześniejszego opuszczenia apartamentu przez Rezerwującego ( lub późniejszego przybycia ), bez względu na powód, firma Bog-Mar nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pobyt.

5. W przypadku przekroczenia deklarowanej w karcie zgłoszeniowej liczby osób korzystających z apartamentu (bez zgody i wiedzy pracownika firmy), Bog-Mar zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami wymienionymi w punkcie 6.4.

7. DANE OSOBOWE

Dokonując rezerwacji na stronach internetowych www.bog-mar.pl, Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie swych danych osobowych w bazie danych serwisu www.bog-mar.pl . Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

 

 * znaczenie zadatku :

jeśli umowa została wykonana prawidłowo, zadatek zostaje zaliczony na poczet ceny,
jeśli umowa nie została wykonana, z uwagi na rezygnację strony, która zadatek dała, zadatek przepada na rzecz biorącego zadatek,
jeśli umowa nie została zrealizowana z przyczyn leżących po stronie biorącej zadatek, strona dająca zadatek może od umowy odstąpić i żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości.

 

* UWAGA - OFERTA SPECJALNA - RABAT 10 % - NISKA CENA - BEZ MOŻLIWOŚCI ZWROTU - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI OFERTY BEZZWROTNEJ PRZED DOKONANIEM REZERWACJI:

Obowiązujące zasady anulowania rezerwacji : W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji lub w razie niepojawienia się Gościa w obiekcie Bog-Mar obciąży Gościa pełną opłatą za zarezerwowany pobyt. 
Obowiązujące zasady dotyczące przedpłaty : Bog-Mar ma prawo obciążyć Gościa opłatą za cały zarezerwowany pobyt w dowolnym momencie po dokonaniu rezerwacji.