Poufność i zasady

Polityka prywatności

Dokument „Polityka prywatności” został opracowany w celu zaprezentowania stanowiska firmy „Bog-mar” właściciela serwisu 'www.bog-mar.pl' dotyczącego gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania informacji o użytkownikach.

Gromadzenie danych osobowych użytkowników
Przesyłając poprzez strony serwisu pytania lub komentarze czy też zamawiając subskrypcję usług, użytkownicy udostępniają dane osobowe, to jest dane pozwalające na określenie ich tożsamości ( imię i nazwisko, adres e-mail , adres pocztowy, numer telefonu).

Dane osobowe użytkowników są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Zgromadzone dane osobowe traktowane są jako wydzielona baza danych, przechowywana na zabezpieczonym przed dostępem obszarze z ograniczonym dostępem. Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zebranych danych osobowych użytkowników Serwisu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

W celu ustalenia danych statystycznych o ruchu użytkowników oraz ułatwienia użytkownikom korzystania z treści Serwisu, używana jest technologia znane jako cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze użytkownika, które serwer ten może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, co nie spowoduje utrudnień w korzystaniu z treści Serwisu. Więcej informacji na temat wyłączania cookies dostarczają instrukcje poszczególnych przeglądarek oraz treść sekcji 'help' danej przeglądarki.

Nie odpowiadamy za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronach Serwisu, jak i tych, które umieszczają linki do Serwisu.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych
Dajemy swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać o sobie informacje. Jedynie niektóre wymagają zarejestrowania się (zalogowania się). Rejestracja (logowanie) poprzez dostępne formularze jest dobrowolną decyzją użytkownika. Każdemu użytkownikowi, który korzysta z naszych usług firma zapewnia dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.

Niezapowiedziane Wiadomości
Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości użytkownikom, których dane kontaktowe posiadamy i którzy zgodzili się z Polityką Prywatności.

Informacje zawarte w logach dostępowych
Zbieramy informacje dotyczące wykorzystania serwisu przez użytkowników na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwisu, jak również w celach statystycznych.

Zasady korzystania z serwisu

Materiały oraz informacje zawarte na niniejszych stronach są przedstawione na zasadzie 'tak jak są', bez jakiejkolwiek gwarancji żadnego rodzaju, zarówno bezpośrednio wyrażonej jak i domniemanej, włączając w to bez żadnych ograniczeń jakąkolwiek gwarancje prawidłowości informacji oraz jakości usług lub produktów otrzymanych za pośrednictwem lub w związku z wykorzystaniem tych stron.


W przypadkach gdy osoba oglądająca opublikowane dokumenty w serwisie udzieli informacji zwrotnych, takich jak pytania, komentarze, sugestie, lub innych podobnych dotyczących zawartości dokumentów serwisu, to takie informacje nie zostaną uznane za poufne i firma nasza nie będzie ponosić żadnych zobowiązań w stosunku do tych informacji, i będzie miała pełne prawo do powielania, wykorzystania, ujawniania oraz dystrybucji tych informacji innym stronom, bez żadnych ograniczeń.

Ponadto firma Bog-Mar będzie miała pełne prawa do wykorzystania jakichkolwiek pomysłów, idei, wiedzy lub technik zawartych w tych informacjach, do jakichkolwiek celów, obejmujących, lecz nie ograniczonych do opracowania, produkcji oraz sprzedaży produktów zawierających w sobie te informacje.

Dane i informacje zawarte w niniejszym serwisie internetowym są publikowane wyłącznie dla celów informacyjnych i reklamowych.

Kto narusza w jakikolwiek sposób zastrzeżenia zawarte poniżej lub zawarte w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych podlega odpowiedzialności karnej i cywilnej.

Właściciel serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z serwisu, a w szczególności za szkody wynikające z:
- interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie,
- niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie.